23 thoughts on “Call the haunted phone number (episode 3)”

  1. mik lúc tối .có 1 ng goi .mà chi co 4 số .nghe thì toàn gió.sợ wa lầ sau 11h goi lai toi ko bat may nua.

Leave a Reply