Schannel – Opening of 15th Cellphone Shop in Bach Mai, Hanoi

cellphoneSee more photos at:

LIKE Facebook CellphoneS:
Schannel:
Website CellphoneS:
See more videos on Schannel:

source

25 thoughts on “Schannel – Opening of 15th Cellphone Shop in Bach Mai, Hanoi”

  1. Đã gửi hồ sơ xin được làm việc ở Cellphones chi nhánh mới này từ đầu tháng 3, mà đến giờ không thấy hồi đáp :))
    Chắc xịt rồi. Tiếc quá đi ^_^

  2. Khai trương có giảm giá khuyến mãi gì ko adm. . sạc dự phòng có km gì ko adm, e đang muốn chọn mua 1 cái

  3. Vâng và e nghĩ mấy a nên đặt thêm 1 vài cửa hàg tại miền nam như Cần Thơ chẳg hạn

Leave a Reply